Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

2 Korintus 13:10 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Aku menulis ini ketika aku tidak bersama dengan kamu, supaya apabila aku datang, aku tidak perlu menggunakan kuasaku untuk menghukum kamu. Tuhan memberikan kuasa kepadaku untuk menguatkan imanmu, bukan untuk membinasakan kamu.

2 Korintus 13

2 Korintus 13:1-13