Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

1 Yohanes 3:9 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Setiap orang yang telah menjadi anak Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab hidup baru yang diberikan Allah kepadanya, ada di dalam dia. Ia tidak dapat terus berbuat dosa sebab ia telah menjadi anak Allah.

1 Yohanes 3

1 Yohanes 3:2-14