Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

1 Petrus 3:20 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Roh-roh itu telah melawan Allah di masa lampau pada zaman Nuh. Allah telah menunggu mereka dengan sabar sementara bahtera Nuh dibangun. Hanya beberapa orang, tepatnya delapan orang, masuk ke dalam bahtera dan mereka selamat dengan perantaraan air.

1 Petrus 3

1 Petrus 3:10-21