Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

1 Petrus 3:12 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Tuhan selalu melihat orang yang baikdan mendengarkan doanya,tetapi Ia menentang orang yang melakukan kejahatan.

1 Petrus 3

1 Petrus 3:2-15