هزارۀ نو

۳یوحنا 1:6 هزارۀ نو (NMV)

ایشان نیز در حضور کلیسا بر محبت تو شهادت داده‌اند؛ پس کاری نیکو می‌کنی اگر ایشان را آن گونه که سزاوار خداست، روانۀ سفر کنی.

۳یوحنا 1

۳یوحنا 1:5-14