هزارۀ نو

۲یوحنا 1:13 هزارۀ نو (NMV)

فرزندان خواهرِ برگزیده‌ات، برای تو سلام می‌فرستند. [آمین!]

۲یوحنا 1

۲یوحنا 1:5-13