هزارۀ نو

۲پطرس 3:2 هزارۀ نو (NMV)

تا کلامی را که پیامبران مقدّس در ایام گذشته گفته‌اند، به یاد آرید و نیز حکم خداوند و نجات‌دهندۀ ما را که به واسطۀ رسولان شما بیان شد.

۲پطرس 3

۲پطرس 3:1-8