هزارۀ نو

۱یوحنا 3:14 هزارۀ نو (NMV)

ما می‌دانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده‌ایم، زیرا برادران را محبت می‌کنیم. هر که محبت نمی‌کند، در قلمرو مرگ باقی می‌ماند.

۱یوحنا 3

۱یوحنا 3:7-15