هزارۀ نو

یوحنا 5:25 هزارۀ نو (NMV)

آمین، آمین، به شما می‌گویم، زمانی فرا می‌رسد، بلکه هم‌اکنون است، که مردگان صدای پسر خدا را می‌شنوند و کسانی که به گوش گیرند، زنده خواهند شد.

یوحنا 5

یوحنا 5:23-31