هزارۀ نو

یوحنا 17:21 هزارۀ نو (NMV)

تا همه یک باشند، همان‌گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو. چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده‌ای.

یوحنا 17

یوحنا 17:11-26