هزارۀ نو

یعقوب 4:14 هزارۀ نو (NMV)

شما حتی نمی‌دانید فردا چه خواهد شد. زندگی شما چیست؟ همچون بُخاری هستید که کوتاه‌زمانی ظاهر می‌شود و بعد ناپدید می‌گردد.

یعقوب 4

یعقوب 4:8-17