هزارۀ نو

عاموس 4:1 هزارۀ نو (NMV)

«ای گاوان باشان که بر کوههای سامِرِه به سر می‌برید،این کلام را بشنوید؛ای که بر بینوایان ستم روا می‌دارید،و نیازمندان را لِه می‌کنید،و به شوهران خود می‌گویید:”بیاورید تا بنوشیم!“

عاموس 4

عاموس 4:1-11