هزارۀ نو

زکریا 5:10 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه از فرشته‌ای که با من سخن می‌گفت، پرسیدم: «اینها سبد را کجا می‌برند؟»

زکریا 5

زکریا 5:1-11