De Bibl auf Bairisch

D Sälm 2:3 De Bibl auf Bairisch (BAI)

"Mir wollnd ünser Freiheit habn, wögg mit de Fössln ietz; schmeisstß ab iener Joch!"

D Sälm 2

D Sälm 2:1-12