De Bibl auf Bairisch

D Richter 15:18 De Bibl auf Bairisch (BAI)

Weil n närrisch gadürstt, rief yr önn Trechtein an: "Mein, du haast yn deinn Knecht dö groosse Signumft zuekemmen laassn; aber mueß i ietz verdurstn und yn de Haidn eyn d Höndd falln?"

D Richter 15

D Richter 15:10-20