Dansk Bibel 1907-1931

Titusbrevet 2:10 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

ikke besvige, men vise al god Troskab, for at de i alle Maader kunne være en Pryd for Guds, vor Frelsers Lære.

Titusbrevet 2

Titusbrevet 2:9-13