Dansk Bibel 1907-1931

Sefanias 1:14 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Nær er Herrens dag, den store; den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen.

Sefanias 1

Sefanias 1:10-17