Dansk Bibel 1907-1931

Salmernes Bog 83:6 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagarenene,

Salmernes Bog 83

Salmernes Bog 83:1-8