Dansk Bibel 1907-1931

Mika 6:16 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

For de akter nøie på Omris forskrifter og alt det som Akabs hus har gjort, og I følger deres vedtekter, så jeg må gjøre dig til en forferdelse og dine innbyggere til spott, og mitt folks vanære skal I bære.

Mika 6

Mika 6:12-16