Dansk Bibel 1907-1931

Mika 3:1 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og jeg sa: Hør, I Jakobs høvdinger og I dommere for Israels hus! Er det ikke eders sak å vite hvad rett er?

Mika 3

Mika 3:1-3