Dansk Bibel 1907-1931

Markus 4:22 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Thi ikke er noget skjult uden for at aabenbares; ej heller er det blevet lønligt uden for at komme for Lyset.

Markus 4

Markus 4:12-28