Dansk Bibel 1907-1931

Markus 1:26 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og den urene Aand sled i ham og raabte med høj Røst og for ud af ham.

Markus 1

Markus 1:22-32