Dansk Bibel 1907-1931

Malakias 2:12 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Hos den mann som det gjør, skal Herren utrydde av Jakobs telter hver levende sjel, og den som bærer offergaver frem for Herren, hærskarenes Gud!

Malakias 2

Malakias 2:3-17