Dansk Bibel 1907-1931

Kolossenserbrevet 4:2 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Værer vedholdendene i Bønnen, idet I ere aarvaagne i den med Taksigelse,

Kolossenserbrevet 4

Kolossenserbrevet 4:1-8