Dansk Bibel 1907-1931

Kolossenserbrevet 4:18 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Hilsenen med min, Paulus's, egen Haand. Kommer mine Lænker i Hu! Naaden være med eder!

Kolossenserbrevet 4

Kolossenserbrevet 4:14-18