Dansk Bibel 1907-1931

Kolossenserbrevet 1:27 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom paa Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i eder, Herlighedens Haab,

Kolossenserbrevet 1

Kolossenserbrevet 1:24-29