Dansk Bibel 1907-1931

Judasbrevet 1:4 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Thi der har indsneget sig nogle Mennesker, om hvem det for længe siden er forud skrevet, at de vilde falde under denne Dom: Ugudelige, som misbruge vor, Guds Naade til Uterlighed og fornægte vor eneste Hersker og Herre Jesus Kristus.

Judasbrevet 1

Judasbrevet 1:1-7