Dansk Bibel 1907-1931

Josva 21:10 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Arons sønner av kahatittenes ætter, de av Levis barn som loddet først kom ut for,

Josva 21

Josva 21:9-19