Dansk Bibel 1907-1931

Josva 15:47 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Asdod med tilhørende byer og landsbyer, Gasa med tilhørende byer og landsbyer, inntil Egyptens bekk og det store hav og landet langsmed det.

Josva 15

Josva 15:40-54