Dansk Bibel 1907-1931

Josva 11:1 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Da Jabin, kongen i Hasor, hørte dette, sendte han bud til Jobab, kongen i Madon, og til kongen i Simron og til kongen i Aksaf

Josva 11

Josva 11:1-9