Dansk Bibel 1907-1931

Jonas 3:3 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og Jonas stod op og gikk til Ninive efter Herrens ord. Men Ninive var en stor stad for Gud, tre dagsreiser lang.

Jonas 3

Jonas 3:2-4