Dansk Bibel 1907-1931

Jonas 3:1 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og Herrens ord kom annen gang til Jonas, og det lød så:

Jonas 3

Jonas 3:1-2