Dansk Bibel 1907-1931

Johannes 20:23 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Hvem I forlade Synderne, dem ere de forladte, og hvem I nægte Forladelse, dem er den nægtet.«

Johannes 20

Johannes 20:21-31