Dansk Bibel 1907-1931

Johannes 20:10 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Da gik Disciplene atter bort til deres Hjem.

Johannes 20

Johannes 20:5-17