Dansk Bibel 1907-1931

Johannes' Åbenbaring 5:3 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og ingen i Himmelen, ej heller paa Jorden, ej heller under Jorden, formaaede at aabne Bogen eller at se i den.

Johannes' Åbenbaring 5

Johannes' Åbenbaring 5:1-4