Dansk Bibel 1907-1931

Joel 3:8 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og jeg vil selge eders sønner og døtre til Judas barn, og de skal selge dem til sabeerne, et folk som bor langt borte; for Herren har talt.

Joel 3

Joel 3:2-14