Dansk Bibel 1907-1931

Hoseas 5:5 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og Israels stolthet skal vidne mot det like i dets åsyn, og Israel og Efra'im skal omkomme for sin misgjernings skyld; også Juda skal omkomme med dem.

Hoseas 5

Hoseas 5:1-10