Dansk Bibel 1907-1931

Hoseas 1:10 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men allikevel skal tallet på Israels barn bli som havets sand, som ikke lar sig måle eller telle, og det skal skje: På det sted hvor det blev sagt til dem: I er ikke mitt folk, skal det sies til dem: Den levende Guds barn!

Hoseas 1

Hoseas 1:7-11