Dansk Bibel 1907-1931

Hebræerbrevet 8:12 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Thi jeg vil være naadig imod deres Uretfærdigheder og ikke mere ihukomme deres Synder.«

Hebræerbrevet 8

Hebræerbrevet 8:7-13