Dansk Bibel 1907-1931

Galaterbrevet 6:3 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Thi naar nogen mener, at han er noget, skønt han intet er, da bedrager han sig selv.

Galaterbrevet 6

Galaterbrevet 6:1-13