Dansk Bibel 1907-1931

Galaterbrevet 5:14 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Thi hele Loven er opfyldt i eet Ord, i det: »Du skal elske din Næste som dig selv.«

Galaterbrevet 5

Galaterbrevet 5:8-16