Dansk Bibel 1907-1931

Galaterbrevet 3:23 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men førend Troen kom, holdtes vi indelukkede under Lovens Bevogtning til den Tro, som skulde aabenbares,

Galaterbrevet 3

Galaterbrevet 3:22-29