Dansk Bibel 1907-1931

Galaterbrevet 3:17 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Jeg mener dermed dette: En Pagt, som forud er stadfæstet af Gud, kan Loven, som blev til fire Hundrede og tredive Aar senere, ikke gøre ugyldig, saa at den skulde gøre Forjættelsen til intet.

Galaterbrevet 3

Galaterbrevet 3:11-24