Dansk Bibel 1907-1931

Galaterbrevet 2:11 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men da Kefas kom til Antiokia, traadte jeg op imod ham for hans aabne Øjne, thi domfældt var han.

Galaterbrevet 2

Galaterbrevet 2:6-21