Dansk Bibel 1907-1931

Filemonbrevet 1:4 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Jeg takker min Gud altid, naar jeg kommer dig i Hu i mine Bønner,

Filemonbrevet 1

Filemonbrevet 1:1-11