Dansk Bibel 1907-1931

Ezekiel 47:19 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

På sydsiden - mot syd - skal grensen gå fra Tamar til Meribots vann ved Kades; arven skal nå til det store hav. Dette er sydsiden - grensen mot syd.

Ezekiel 47

Ezekiel 47:16-23