Dansk Bibel 1907-1931

Ester 10:1 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Kong Ahasverus la skatt på fastlandet og på øene i havet.

Ester 10

Ester 10:1-2