Dansk Bibel 1907-1931

Esajas 66:4 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

så vil jeg velge å gjøre ondt imot dem, og det de frykter for, vil jeg la komme over dem, fordi jeg ropte, men ingen svarte, jeg talte, men de hørte ikke, de gjorde det som ondt var i mine øine, og valgte det jeg ikke hadde behag i.

Esajas 66

Esajas 66:1-6