Dansk Bibel 1907-1931

Efeserbrevet 4:17 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Dette siger jeg da og vidner i Herren, at I skulle ikke mere vandre, saaledes som Hedningerne vandre i deres Sinds Tomhed,

Efeserbrevet 4

Efeserbrevet 4:14-24