Dansk Bibel 1907-1931

Apostlenes Gerninger 5:18 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og de lagde Haand paa Apostlene og satte dem i offentlig Forvaring.

Apostlenes Gerninger 5

Apostlenes Gerninger 5:12-28